Contact details for sales & support

Madhesh Pradesh

Mr. Anish Jha 9827675270

Gandaki Pradesh

Mr. Rajendra Sharma 9856035428

Thank You

Say Hello!    About Company

    सूचना प्रबिधिमा सबैलाई सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने उदेश्यले यस कम्पनिको स्थापना भएको हो |यस कम्पनीले हाल विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रबिधि संग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्दै आएको छ | देशको प्रत्येक क्षेत्रमा सुचना प्रबिधिको उलेख्य उपस्थिति गराउन यस कम्पनी हरदम लागि परेको छ |