Contact details for sales & support

Thank You

Say Hello!


  About Company

  सूचना प्रबिधिमा सबैलाई सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने उदेश्यले यस कम्पनिको स्थापना भएको हो |यस कम्पनीले हाल विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रबिधि संग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्दै आएको छ | देशको प्रत्येक क्षेत्रमा सुचना प्रबिधिको उलेख्य उपस्थिति गराउन यस कम्पनी हरदम लागि परेको छ |

  यस COVID -19 को परिस्थिति लाई मध्यनजर गर्दै, हामीले SUPPORT/INQUIRY घर बाटै गर्कोने व्यबस्था गरेको छौ |

  सम्पर्क नम्बर:

  9849074030

  9813443249

  9851176431

  9813554182

  9851220679